Dark Tumblr Themes

Link Post Mon, Aug. 13, 2012 1 note

Ako doyi:): TRUST.

akodoyi:

Ito ay isang bagay na sobrang importante sa isang tao, kung saan ito ay madaling mawala pero mahirap naman ibalik. Lalo na kung may nagawa kang kasalanan sa taong buo ang tiwala sayo nung una. Kung sa bagay mahirap na nga naman talagang magtiwala ngayon, kung minsan nga eh yung taong malapit pa…

(Source: casushii)
Photo Post Thu, Aug. 09, 2012 22,147 notes

(Source: inf0rmal, via ayeemaylee)
Video Post Thu, Aug. 09, 2012 1,359 notes

foodlifelove:

#♥ Breakfast

(via ayeemaylee)

Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 23,888 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 11,002 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 8,440 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 25,573 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 11,663 notes

(via teenagerposts)
Text Post Tue, Apr. 03, 2012 4,523 notes

Lately, you’re the only person I’ve been wanting to talk to.

(Source: d-ahhh, via ayeemaylee)

1/263 older »