Dark Tumblr Themes

Link Post Mon, Aug. 13, 2012 1 note

Ako doyi:): TRUST.

akodoyi:

Ito ay isang bagay na sobrang importante sa isang tao, kung saan ito ay madaling mawala pero mahirap naman ibalik. Lalo na kung may nagawa kang kasalanan sa taong buo ang tiwala sayo nung una. Kung sa bagay mahirap na nga naman talagang magtiwala ngayon, kung minsan nga eh yung taong malapit pa…

(Source: foreverbaklaa)
Photo Post Thu, Aug. 09, 2012 22,244 notes

(Source: inf0rmal, via xkmeii)
Video Post Thu, Aug. 09, 2012 1,361 notes

foodlifelove:

#♥ Breakfast

(via xkmeii)

Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 23,876 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 10,991 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 8,436 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 25,555 notes

(via teenagerposts)
Photo Post Tue, Apr. 03, 2012 11,656 notes

(via teenagerposts)
Text Post Tue, Apr. 03, 2012 4,522 notes

Lately, you’re the only person I’ve been wanting to talk to.

(Source: d-ahhh, via xkmeii)

1/263 older »